قیمت بلیط اتوبوس مشهد گنبدکاووس

تعاوني 2 پيک معتمد

مشهد (خراسان ) -> گرگان

شهرهای بین راهی

گنبدکاووس

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 08:30

اتوکار: Scania classicus 2+1
قنبری09151069026

21 صندلی خالی

1,290,000 ریال

شرکت ایران پیما مشهد

مشهد (خراسان ) -> گنبدکاووس

شهرهای بین راهی

آزادشهر, گالیکش, مینودشت (گلستان ), گرگان, علی آباد (گلستان )

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 08:30

اتوکار: VIP تخت شو
جایگاه5/سلیمانی09151007757

16 صندلی خالی

1,700,000 ریال

همسفر چابکسوران مشهد

مشهد (خراسان ) -> گرگان

شهرهای بین راهی

گنبدکاووس

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 08:30

اتوکار: ولووبی۹(۴۴)
09385403939 ایت اللهی

16 صندلی خالی

910,000 ریال

      تاریخ حرکت