قیمت بلیط اتوبوس مشهد گنبدکاووس

سیروسفر ایران

مشهد (خراسان ) -> گرگان

شهرهای بین راهی

گنبدکاووس

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 05:00

اتوکار: classicus 2+2
جایگاه3/تربتی09159083909

32 صندلی خالی

700,000 ریال

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> گرگان

شهرهای بین راهی

گنبدکاووس

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 05:30

اتوکار: Scania Maral 2+2
سلیمانی09151007757ایران پیما

0 صندلی خالی

700,000 ریال

سیروسفر ایران

مشهد (خراسان ) -> گرگان

شهرهای بین راهی

گنبدکاووس

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 06:00

اتوکار: VIP 2+1
جایگاه3/تربتی09159083909

0 صندلی خالی

1,310,000 ریال

      تاریخ حرکت