قیمت بلیط اتوبوس مشهد ساری

تعاوني 2 پيک معتمد

مشهد (خراسان ) -> آمل

شهرهای بین راهی

ساری

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 08:00

اتوکار: VIP 2+1 / تخت شو
امکانات سرویس: تخت شو، قنبری09119159827

0 صندلی خالی

1,950,000 ریال

تعاوني 15 ترابر بي تا

مشهد (خراسان ) -> بابل

شهرهای بین راهی

ساری

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 18:00

اتوکار: classicus 2+2
تلفن رزرو38545083-خواجه09338552110

0 صندلی خالی

1,110,000 ریال

همسفر چابکسوران مشهد

مشهد (خراسان ) -> بابلسر

شهرهای بین راهی

بابل, سارئ

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 18:00

اتوکار: وی ای پی تخت شو۲۵نفر شارژردار اختصاصی
09159140600ملاکی

0 صندلی خالی

1,950,000 ریال

      تاریخ حرکت