قیمت بلیط اتوبوس مشهد ساری

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> بابلسر

شهرهای بین راهی

ساری

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 08:00

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1 / تخت شو
امکانات سرویس: تخت شو، سلیمانی09151007757

0 صندلی خالی

1,500,000 ریال

گیتی پیما

مشهد (خراسان ) -> بابل

شهرهای بین راهی

ساری

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 10:30

اتوکار: classicus 2+2

0 صندلی خالی

850,000 ریال

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> چالوس

شهرهای بین راهی

ساری

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 13:20

اتوکار: VIP 2+1
جایگاه 3 **** بهرامی 09158113525

3 صندلی خالی

1,500,000 ریال

      تاریخ حرکت