قیمت بلیط اتوبوس مشهد تهران

جهان گشت مهر

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/02/31 ساعت 09:30

اتوکار: VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، قنبری09038771077

1 صندلی خالی

2,450,000 ریال

گیتی نورد

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/02/31 ساعت 11:15

اتوکار: VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، قهرمانی09153049630 جایگاه 2

2 صندلی خالی

2,450,000 ریال

آریاسفر

مشهد (خراسان ) -> مرکزی قم

شهرهای بین راهی

تهران

شنبه

1401/02/31 ساعت 13:00

اتوکار: Scania VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، رحیمیان 09159123959

11 صندلی خالی

2,450,000 ریال

ایمن سفر ایرانیان

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/02/31 ساعت 14:10

اتوکار: VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، هوشمند09151217230

20 صندلی خالی

2,450,000 ریال

ماهان سفر مشهد

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/02/31 ساعت 14:30

اتوکار: VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، قنبری09038771077

11 صندلی خالی

2,450,000 ریال

      تاریخ حرکت