قیمت بلیط اتوبوس مشهد تهران

جهان گشت مهر

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 09:30

اتوکار: VIP 2+1

4 صندلی خالی

1,850,000 ریال

آریاسفر

مشهد (خراسان ) -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

تهران

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 10:00

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1 / تخت شو
امکانات سرویس: تخت شو، 09151060390-قربانپور

14 صندلی خالی

1,850,000 ریال

گیتی نورد

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 11:15

اتوکار: VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، قهرمانی09153049630 جایگاه 3

8 صندلی خالی

1,850,000 ریال

      تاریخ حرکت