قیمت بلیط اتوبوس مشهد تنکابن

تعاونی 15 ترابر بی تا

مشهد (خراسان ) -> رشت

شهرهای بین راهی

تنکابن

سه شنبه

1401/07/12 ساعت 12:30

اتوکار: classicus 2+2
تلفن رزرو38515510-جنتی09151145643-خواجه09338552110

7 صندلی خالی

1,590,000 ریال

تعاونی 11 آریا سفر

مشهد (خراسان ) -> رشت

شهرهای بین راهی

تنکابن

سه شنبه

1401/07/12 ساعت 13:00

اتوکار: classicus 2+2
قنبری 09156152521

23 صندلی خالی

1,590,000 ریال

تعاونی 15 ترابر بی تا

مشهد (خراسان ) -> لنگرود

شهرهای بین راهی

تنکابن

سه شنبه

1401/07/12 ساعت 13:00

اتوکار: VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، تلفن رزرو38515510-جنتی09151145643-خواجه09338552110

0 صندلی خالی

3,130,000 ریال

      تاریخ حرکت