قیمت بلیط اتوبوس مسجدسلیمان نجف آباد

ایران پیما مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> اصفهان

شهرهای بین راهی

نجف آباد (اصفهان)

شنبه

1401/02/31 ساعت 12:00

اتوکار: اتوبوس وی ای پی

22 صندلی خالی

2,020,000 ریال

ترابر بی تا مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> اصفهان

شهرهای بین راهی

نجف آباد (اصفهان)

شنبه

1401/02/31 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
مجهزبه شارژراختصاصی مسیرحرکت اتوبوس ازجاده خرم آباد مدیریت:ظاهری

7 صندلی خالی

2,030,000 ریال

      تاریخ حرکت