قیمت بلیط اتوبوس مسجدسلیمان تهران

عدل مسجد سلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس VIP

0 صندلی خالی

1,940,000 ریال

ایران پیما مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب مانیتوردارتخت شوهمراه باشارژراختصاصی

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی

11 صندلی خالی

1,940,000 ریال

گیتی پیما مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب مانیتوردار

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی - مانیتوردار
گیتی پیما مسجدسلیمان مدیریت :نظریان

0 صندلی خالی

1,940,000 ریال

      تاریخ حرکت