بلیط اتوبوس مسجدسلیمان تهران

عدل مسجد سلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس VIP

0 صندلی خالی

2,520,000 ریال

عدل مسجد سلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب مانیتور پشت صندلی شارژر اختصاصی 25نفره

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس وی ا پی صندلی تخت شو 25نفره شارژر اختصاصی

0 صندلی خالی

2,520,000 ریال

گیتی پیما مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب مجهزبه شارژراختصاصی +پک بهداشتی

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شومانیتوردار (vip)
با خرید از سایت گیتی پیما مسجدسلیمان از10 % تا25 % تخفیف شناور بهرمند شوید

0 صندلی خالی

2,520,000 ریال

      تاریخ حرکت