بلیط اتوبوس مشگین شهر و شماره شرکت های مسافربری ترمینال مشگین شهر

ترمینال پایانه مشگین شهر

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
راه پیما مشگین - تعاونی 90453253211604532532116
09144582548
پارسیان مشگین - تعاونی 140453255211404532552114
09144517467
ترمینال پایانه مشگین شهر04532537200-
آسوده سفر مشگین شهر0453253720704532537207