قیمت بلیط اتوبوس مشگین شهر تهران

تندرو مشگین سیر (تعاونی 9)

مشگین شهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 19:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

23 صندلی خالی

1,950,000 ریال

آسوده سفر مشکین شهر

مشگین شهر -> قرچک

شهرهای بین راهی

تهران

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 19:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

24 صندلی خالی

1,950,000 ریال

تندرو مشگین سیر (تعاونی 9)

مشگین شهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 20:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,950,000 ریال

      تاریخ حرکت