بلیط اتوبوس مشگین شهر تهران

آسوده سفر

مشگین شهر -> قرچک

شهرهای بین راهی

تهران

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 19:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

20 صندلی خالی

1,950,000 ریال

تعاونی 14 پارسیان

مشگین شهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 20:30

اتوکار: VIP 2+1

14 صندلی خالی

1,950,000 ریال

تعاونی 15 ترابر بی تا

مشگین شهر -> اسلامشهر

شهرهای بین راهی

تهران

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 21:00

اتوکار: Scania VIP 2+1 / پذیرایی / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / تخت شو

1 صندلی خالی

1,950,000 ریال

      تاریخ حرکت