قیمت بلیط اتوبوس مشگین شهر تهران

تندرو مشگین سیر (تعاونی 9)

مشگین شهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 19:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

13 صندلی خالی

1,500,000 ریال

آسوده سفر مشکین شهر

مشگین شهر -> قرچک

شهرهای بین راهی

تهران

شنبه

1400/09/13 ساعت 19:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

5 صندلی خالی

1,500,000 ریال

تندرو مشگین سیر (تعاونی 9)

مشگین شهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 20:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

18 صندلی خالی

1,500,000 ریال

      تاریخ حرکت