قیمت بلیط اتوبوس میبد تهران

شرکت میهن نور آریا میبد -تعاونی 4

میبد -> تهران

شهرهای بین راهی

کرج

شنبه

1400/09/13 ساعت 21:00

اتوکار: اسکانیا ویژه

19 صندلی خالی

1,000,000 ریال

آسیا سفر میبد

ترمینال میبد یزد -> منطقه غرب تهران بزرگ

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

12 صندلی خالی

820,000 ریال

      تاریخ حرکت