بلیط اتوبوس میمه اصفهان و شماره شرکت های مسافربری ترمینال میمه اصفهان

ترمینال پایانه میمه

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه میمه03145422430-
ترابر بی تا میمه _ تعاونی 1503145422430-