بلیط اتوبوس میانه و شماره شرکت های مسافربری ترمینال میانه

ترمینال پایانه میانه

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه میانه04152224518-
راه پیما میانه - تعاونی 904152224518-