بلیط اتوبوس میلاجرد و شماره شرکت های مسافربری ترمینال میلاجرد

پایانه (ترمینال) میلاجرد

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
پایانه (ترمینال) میلاجرد08635454411