بلیط اتوبوس مینودشت و شماره شرکت های مسافربری ترمینال مینودشت

ترمینال پایانه مینودشت

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه مینودشت01735220900-
سیروسفر مینودشت0173522090001735220900