قیمت بلیط اتوبوس مبارکه تهران

همسفر چابکسواران مبارکه

مبارکه -> تهران

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), پایانه بیهقی(تهران)

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 23:00

اتوکار: مارال V.I.P (با مانیتور شخصی)
پایانه مسافربری مبارکه(سجادیه)

0 صندلی خالی

1,100,000 ریال

همسفر چابکسواران مبارکه

مبارکه -> تهران

شهرهای بین راهی

پایانه بیهقی(تهران), پایانه جنوب(تهران)

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 23:00

اتوکار: مارال V.I.P (با مانیتور شخصی)
پایانه مسافربری مبارکه(سجادیه)

0 صندلی خالی

1,100,000 ریال

همسفر چابکسواران مبارکه

مبارکه -> تهران

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), پایانه بیهقی(تهران)

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 23:00

اتوکار: مارال V.I.P (با مانیتور شخصی)
پایانه مسافربری مبارکه(سجادیه)

0 صندلی خالی

1,100,000 ریال

      تاریخ حرکت