قیمت بلیط اتوبوس مبارکه تهران

همسفر چابکسواران مبارکه

مبارکه -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 14:20

اتوکار: ماهان (V.I.P)
پایانه مسافربری مبارکه(سجادیه)

0 صندلی خالی

1,430,000 ریال

ایران پیما مبارکه

پایانه مبارکه -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیاتخت شوV.I.P

5 صندلی خالی

1,500,000 ریال

ایران پیما مبارکه

پایانه مبارکه -> تهران

شهرهای بین راهی

تهران پایانه جنوب

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیاتخت شوV.I.P

5 صندلی خالی

1,500,000 ریال

      تاریخ حرکت