بلیط اتوبوس مخور و شماره شرکت های مسافربری ترمینال مخور

ترمینال پایانه مخور

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه مخور04432368636 - 04432358318