بلیط اتوبوس نجف آباد و شماره شرکت های مسافربری ترمینال نجف آباد

پایانه ترمینال نجف آباد

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ایران پیما نجف آباد - تعاونی 103142663305 - 0314266330403142663305
09133313239
ترابر بی تا نجف آباد - تعاونی 1503142663301-303142663302
09039139111 - 09131111342
همسفر چابکسواران نجف آباد0314266319103142663191
09138329418
ترمینال پایانه نجف آباد03142663305-