قیمت بلیط اتوبوس نجف آباد اهواز

ایران پیما نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> آبادان

شهرهای بین راهی

اهواز

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس مان * مانیتوردار * درجه یک * ViP

1 صندلی خالی

2,000,000 ریال

همسفرچابکسواران نجف آباد

نجف آباد (اصفهان ) -> اهواز

شهرهای بین راهی

ایذه

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 22:30

اتوکار: VIP ماهان با مانیتور اختصاصی
03142663191همسفرچابکسواران

13 صندلی خالی

2,000,000 ریال

      تاریخ حرکت