قیمت بلیط اتوبوس نجف آباد تهران

ایران پیما نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس مان * مانیتوردار * درجه یک * ViP

5 صندلی خالی

930,000 ریال

ایران پیما نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

شنبه

1400/09/13 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس مان * مانیتوردار * درجه یک * ViP

5 صندلی خالی

930,000 ریال

ایران پیما نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس مارال * مانیتور دار * درجه یک * ViP

12 صندلی خالی

930,000 ریال

      تاریخ حرکت