قیمت بلیط اتوبوس نجف آباد تهران

ترابر بی تا نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/09/05 ساعت 13:00

اتوکار: اتوبوس مارال تک صندلی

2 صندلی خالی

960,000 ریال

ایران پیما نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/09/05 ساعت 13:15

اتوکار: اتوبوس مان * مانیتوردار * درجه یک * ViP

2 صندلی خالی

1,200,000 ریال

ایران پیما نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/09/05 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس مان * مانیتوردار * درجه یک * ViP

2 صندلی خالی

1,200,000 ریال

      تاریخ حرکت