قیمت بلیط اتوبوس نجف آباد تهران

ایران پیما نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 08:45

اتوکار: اتوبوس مارال * مانیتور دار * درجه یک * ViP

1 صندلی خالی

1,200,000 ریال

ایران پیما نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس مارال * مانیتور دار * درجه یک * ViP

2 صندلی خالی

1,200,000 ریال

ترابر بی تا نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 13:00

اتوکار: اتوبوس مارال تک صندلی

13 صندلی خالی

960,000 ریال

      تاریخ حرکت