بلیط اتوبوس نخل تقی و شماره شرکت های مسافربری ترمینال نخل تقی

ترمینال پایانه نخل تقی

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه نخل تقی07737320085 - 07737320667