بلیط اتوبوس نسیم شهر و شماره شرکت های مسافربری ترمینال نسیم شهر

ترمینال پایانه نسیم شهر

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
آسوده سفر نسیم شهر0215675226502156752265
ترمینال پایانه نسیم شهر02156752265-