بلیط اتوبوس نظرآباد و شماره شرکت های مسافربری ترمینال نظرآباد

ترمینال پایانه نظرآباد

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه نظرآباد02645362370-
سیاحت سفر نظر آباد09192641007-