بلیط اتوبوس نی ریز و شماره شرکت های مسافربری ترمینال نی ریز

ترمینال پایانه امام رضا نی ریز

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه نی ریز0715383703109179305871
09179305871
سیروسفر نی ریز0715383703109179305871
09179305871
میلاد نصیر (جهانگشت مهر) نی ریز (تعاونی 16)0715383874809179305871
09179305871