بلیط اتوبوس نیر و شماره شرکت های مسافربری ترمینال نیر

ترمینال پایانه نیر

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه نیر04532282990 - 04532283132-
پارسیان نیر (تعاونی 14)0453228328104532283281
پیک معتمد نیر (تعاونی 2)0453228299004532282990
سفر سیر آریا نیر (تعاونی 3)0453228279704532282797
میهن نور آریا نیر (تعاونی 4)0453228313204532283132