قیمت بلیط اتوبوس نیشابور کرج

آسیا سفر خیام نیشابور

نیشابور -> کرج

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 19:00

اتوکار: Scania 2+1 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، تک صندلی اسکانیا تعدادصندلی 32 نفرمقصدنهایی مشکین دشت تلفن 42222007 9159202422 تیجانی

25 صندلی خالی

1,400,000 ریال

      تاریخ حرکت