بلیط اتوبوس امیدیه و شماره شرکت های مسافربری ترمینال امیدیه

ترمینال پایانه امیدیه

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه امیدیه06152629911 - 06152624619