بلیط اتوبوس اشنویه و شماره شرکت های مسافربری ترمینال اشنویه

ترمینال پایانه اشنویه

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه اشنویه04444625695-
ایران پیمان اشنویه0444462569504444625695
میهن پیما اشنویه0444462569604444625696