بلیط اتوبوس پاکدشت و شماره شرکت های مسافربری ترمینال پاکدشت

ترمینال پایانه پاکدشت

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه پاکدشت