بلیط اتوبوس پردیس و شماره شرکت های مسافربری ترمینال پردیس

ترمینال پایانه پردیس

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه پردیس