بلیط اتوبوس پارس آباد و شماره شرکت های مسافربری ترمینال پارس آباد

ترمینال پایانه پارس آباد

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
آسوده سفر پارس آباد04532791212 - 0453279166604532791666
پیک صبا پارس آباد - تعاونی 170453278234304532782343
لاله سیر پارس آباد04532783637 - 04532787779 - 04532787777004532787770
ترمینال پایانه پارس آباد04532782343-
پیک معتمد پارس آباد - تعاونی 20453278234304532782343
جهان گشت مهر پارس آباد0453278411404532784114