قیمت بلیط اتوبوس پارس آباد تبریز

پیک صبا

پارس آباد -> تبریز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 11:00

اتوکار: Benz classicus 2+2

32 صندلی خالی

680,000 ریال

پیک صبا

پارس آباد -> تبریز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 13:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

38 صندلی خالی

680,000 ریال

      تاریخ حرکت