قیمت بلیط اتوبوس پارس آباد تهران

پیک صبا پارس آباد

پارس آباد -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 17:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

9 صندلی خالی

1,600,000 ریال

جهان گشت مهر

پارس آباد -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 18:30

اتوکار: Scania classicus 2+1

23 صندلی خالی

1,300,000 ریال

پیک صبا پارس آباد

پارس آباد -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 19:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

14 صندلی خالی

1,600,000 ریال

      تاریخ حرکت