بلیط اتوبوس پاتاوه و شماره شرکت های مسافربری ترمینال پاتاوه

پایانه (ترمینال) پاتاوه

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
پایانه (ترمینال) پاتاوه