بلیط اتوبوس پیرانشهر و شماره شرکت های مسافربری ترمینال پیرانشهر

ترمینال پایانه پیرانشهر

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه پیرانشهر04444222620-
ایران پیام نو غرب محمدی پیرانشهر04444222620 - 0444423224709145466232
09145466232
پیام راه پیرانشهر0444422224709120682247
09120682247
ایران پیمان پیرانشهر0444422299609147802171
09147802171
تعاونی 15 پیرانشهر0444422224709120682247
09120682247