بلیط اتوبوس پلدختر و شماره شرکت های مسافربری ترمینال پلدختر

ترمینال پایانه پلدختر

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه پلدختر06632227586-
آریاسفر پل دختر (تعاونی 11)06632227586-