قیمت بلیط اتوبوس قایم شهر شاهرود

قائم گشت

قائم شهر -> شاهرود (سمنان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 07:30

اتوکار: ولو بی ۷ تیپ ۲

3 صندلی خالی

520,000 ریال

      تاریخ حرکت