قیمت بلیط اتوبوس قایم شهر شاهرود

قائم گشت

قائم شهر -> شاهرود (سمنان )

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 07:30

اتوکار: ولو بی ۷ تیپ ۲

6 صندلی خالی

400,000 ریال

قائم گشت

قائم شهر -> شاهرود (سمنان )

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 13:45

اتوکار: ولو بی ۷ تیپ ۲

8 صندلی خالی

400,000 ریال

      تاریخ حرکت