بلیط اتوبوس قایم شهر تهران

آشنا گشت

قائم شهر -> پایانه شرق (تهران )

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 09:45

اتوکار: اسکانیا

10 صندلی خالی

620,000 ریال

آشنا گشت

قائم شهر -> پایانه شرق (تهران )

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 15:15

اتوکار: وی آی پی

0 صندلی خالی

1,060,000 ریال

قائم گشت

قائم شهر -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 15:15

اتوکار: اسکانیا وی ای پی

0 صندلی خالی

1,060,000 ریال

      تاریخ حرکت