بلیط اتوبوس قاین و شماره شرکت های مسافربری ترمینال قاین

ترمینال پایانه قاین

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه قاین05632522213-
لوان نور قاین - تعاونی 805632522213-
سیروسفر قاین05632522220-
جهانگشت مهر قاین0563252321105632523211
09151625327