بلیط اتوبوس قره ضیاءالدین و شماره شرکت های مسافربری ترمینال قره ضیاءالدین

ترمینال پایانه قره ضیاءالدین

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه قره ضیاءالدین04436722077 - 04436722663-
پارسیان قره ضیاءالدین _ تعاونی 140443672266304436722663