بلیط اتوبوس قدس و شماره شرکت های مسافربری ترمینال قدس

ترمینال پایانه قلعه حسن خان قدس

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه قلعه حسن خان02146824390 - 02146898907-
سیروسفرقدس02146824390-