قیمت بلیط اتوبوس قدس رودسر

شرکت مسافربری سیروسفر شهر قدس

شهر قدس -> کلاچائ

شهرهای بین راهی

لاهیجان (گیلان ), رودسر

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 09:00

اتوکار: اسكانيا مارال ۲۵ نفره

0 صندلی خالی

990,000 ریال

شرکت مسافربری سیروسفر شهر قدس

شهر قدس -> کلاچائ

شهرهای بین راهی

لاهیجان (گیلان ), رودسر

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 15:00

اتوکار: اسكانيا مارال ۲۵ نفره

15 صندلی خالی

990,000 ریال

شرکت مسافربری سیروسفر شهر قدس

شهر قدس -> کلاچائ

شهرهای بین راهی

لاهیجان (گیلان ), رودسر

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 21:45

اتوکار: ولو بی ۹ وی آی پی

22 صندلی خالی

990,000 ریال

      تاریخ حرکت