قیمت بلیط اتوبوس قم بوشهر

تعاونی 7 عدل قم

فدک -> بوشهر

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/09/12 ساعت 15:30

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، 09100951830/09195192097

6 صندلی خالی

2,070,000 ریال

تعاونی 7 عدل قم

فدک -> بوشهر

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/09/12 ساعت 17:30

اتوکار: VIP 2+1
هماهنگی 09369973652

25 صندلی خالی

2,070,000 ریال

مارال سیر ایرانیان (تعاونی 10)

مرکزی قم -> بوشهر

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/09/12 ساعت 18:00

اتوکار: VIP 2+1
09122513479

25 صندلی خالی

2,600,000 ریال

      تاریخ حرکت