قیمت بلیط اتوبوس قم تبریز

میهن نور آریا قم

مرکزی قم -> خوی

شهرهای بین راهی

تبریز

جمعه

1400/09/12 ساعت 17:00

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، 09127577570

25 صندلی خالی

1,475,000 ریال

لوان نور (تعاونی 8)

مرکزی قم -> تبریز

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/09/12 ساعت 18:00

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، 09127577570

25 صندلی خالی

1,475,000 ریال

آریا سفر آسیا قم

مرکزی قم -> تبریز

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/09/12 ساعت 18:00

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، 09127577570

25 صندلی خالی

1,475,000 ریال

      تاریخ حرکت