قیمت بلیط اتوبوس قم زنجان

همسفر

مرکزی قم -> زنجان

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/09/05 ساعت 16:00

اتوکار: classicus 2+1
09332403044نیکوسخن09149327359 مرتضوی

1 صندلی خالی

1,300,000 ریال

تعاونی 11 آریا سفر

مرکزی قم -> میاندوآب

شهرهای بین راهی

زنجان

شنبه

1401/09/05 ساعت 16:00

اتوکار: classicus 2+1
مسافرزنجان راعوارضی دوم پیاده میکند09127577570

7 صندلی خالی

1,300,000 ریال

مارال سیر ایرانیان

مرکزی قم -> زنجان

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/09/05 ساعت 19:30

اتوکار: VIP 2+1 / تخت شو
امکانات سرویس: تخت شو، 09145011444عوارضی زنجان

3 صندلی خالی

1,650,000 ریال

      تاریخ حرکت