قیمت بلیط اتوبوس قم زنجان

همسفر قم

مرکزی قم -> زنجان

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/09/12 ساعت 15:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
توقف قزوین باراجین(09149327359)

16 صندلی خالی

1,250,000 ریال

آریا سفر آسیا قم

مرکزی قم -> میاندوآب

شهرهای بین راهی

زنجان

جمعه

1400/09/12 ساعت 16:00

اتوکار: classicus 2+2
09127577570عوارضی زنجان پیاده میکند

16 صندلی خالی

800,000 ریال

      تاریخ حرکت