قیمت بلیط اتوبوس رحیم آباد تهران

رويال سفر ايرانيان رحيم آباد

رحیم آباد (گیلان ) -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 13:30

اتوکار: Scania classicus 2+2 / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

25 صندلی خالی

790,000 ریال

رويال سفر ايرانيان رحيم آباد

رحیم آباد (گیلان ) -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 14:15

اتوکار: Scania classicus 2+1 / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

25 صندلی خالی

1,120,000 ریال

رويال سفر ايرانيان رحيم آباد

رحیم آباد (گیلان ) -> پایانه بیهقی

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 23:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1 / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

6 صندلی خالی

1,340,000 ریال

      تاریخ حرکت