قیمت بلیط اتوبوس رامسر تهران

شرکت رمک رامسر

رامسر -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/02/31 ساعت 08:00

اتوکار: ۲۵نفره تخت شو(ازمسیر آزادراه جدید)
محل سوارشدن-رمک -چهارراه بسیج -شرکت اتوبوسرانی رمک01155226800-2

0 صندلی خالی

1,350,000 ریال

شرکت رمک رامسر

رامسر -> پایانه غرب(تهران)

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/02/31 ساعت 14:15

اتوکار: ۲۵نفره تخت شو(ازمسیر آزادراه جدید)
محل سوارشدن-رمک -چهارراه بسیج -شرکت اتوبوسرانی رمک01155226800-2

0 صندلی خالی

1,350,000 ریال

1,282,500 ریال
شرکت طلوع رامسر

رامسر -> پایانه غرب تهران

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/02/31 ساعت 14:30

اتوکار: ۲۵ نفره تخت شو از مسیرازادراه

0 صندلی خالی

1,350,000 ریال

      تاریخ حرکت