قیمت بلیط اتوبوس رشت بندرعباس

شرکت همسفر راه باران

رشت -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/02/31 ساعت 11:15

اتوکار: درسا VIP مانیتورشخصی

6 صندلی خالی

4,475,000 ریال

شرکت عدل رشت

رشت -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/02/31 ساعت 12:15

اتوکار: اسكانيا ۲۵نفره VIP تخت شومانیتوردار
خروجی ترمینال شرکت مسافربری عدل33662700-013

6 صندلی خالی

4,475,000 ریال

      تاریخ حرکت