قیمت بلیط اتوبوس رشت اصفهان

شرکت مارال سیرایرانیان رشت

رشت -> شیراز

شهرهای بین راهی

اصفهان

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 13:29

اتوکار: وی ای پی ۲۵ نفره تخت شو با شارژر اختصاصی و پذیرای ویژه و بک بهداشتی به ازای هر ۷ سفر ۱ سفر مهمان شرکت مارال سیر باشید
09111357225

17 صندلی خالی

1,500,000 ریال

موسسه مسافربری سپهرآسیا رشت

رشت -> شیراز

شهرهای بین راهی

اصفهان

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 13:30

اتوکار: ((وی ای پی تخت شو ))۲۵ نفره۰۰۰
01333667127

6 صندلی خالی

1,490,000 ریال

سپهر آسیا

رشت -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

اصفهان

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 13:30

اتوکار: VIP 2+1

5 صندلی خالی

1,497,000 ریال

      تاریخ حرکت