قیمت بلیط اتوبوس رشت فولادشهر

شاهین گیلان - نماینده ترابربی تا تعاونی 15

رشت -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

اصفهان, زرین شهر

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 19:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵نفره تخت شومانیتوردار
شاهین گیلان تعاونی 15

10 صندلی خالی

1,650,000 ریال

موسسه گیلان پیما آسیا سفررشت

رشت -> اصفهان

شهرهای بین راهی

زرین شهر, فولادشهر

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 21:00

اتوکار: وی ای پی تخت شو ۲۵ نفره
ميدان گيل- از سمت خروجي ترمينال- اولين سالن - موسسه مسافربري گيلان پيما نمايندگي آسياسفر تلفن ها: 33663993-33606777 تلفن همراه جهت رزرو:09117209616

10 صندلی خالی

1,497,000 ریال

موسسه گیلان پیما آسیا سفررشت

رشت -> اصفهان

شهرهای بین راهی

فولادشهر, زرین شهر

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 21:00

اتوکار: وی ای پی تخت شو ۲۵ نفره
ميدان گيل- از سمت خروجي ترمينال- اولين سالن - موسسه مسافربري گيلان پيما نمايندگي آسياسفر تلفن ها: 33663993-33606777 تلفن همراه جهت رزرو:09117209616

10 صندلی خالی

1,497,000 ریال

      تاریخ حرکت