قیمت بلیط اتوبوس رشت سنندج

شاهین گیلان - نماینده ترابربی تا تعاونی 15

رشت -> سنندج

شهرهای بین راهی

همدان

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 17:00

اتوکار: VOLVO VIP B9 ۲۵
شاهین گیلان تعاونی 15

4 صندلی خالی

1,885,000 ریال

      تاریخ حرکت