قیمت بلیط اتوبوس رشت سنندج

شاهین گیلان - نماینده ترابربی تا تعاونی 15

رشت -> سنندج

شهرهای بین راهی

همدان

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 17:00

اتوکار: VOLVO VIP B9 ۲۵
شاهین گیلان تعاونی 15

10 صندلی خالی

1,450,000 ریال

      تاریخ حرکت