قیمت بلیط اتوبوس رشت سیرجان

شرکت همسفر راه باران

رشت -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

سیرجان

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 11:15

اتوکار: درسا VIP مانیتورشخصی
ميدان گيل پايانه مسافربري شركت همسفر راه باران تلفن 01333606044

0 صندلی خالی

2,730,000 ریال

شرکت عدل رشت

رشت -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

سیرجان

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 12:30

اتوکار: اسكانيا ۲۵نفره VIP تخت شومانیتوردار
خروجی ترمینال شرکت مسافربری عدل33662700-013

6 صندلی خالی

3,100,000 ریال

      تاریخ حرکت